fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

badge-mar-2016-v2-vert

Иновативно Училище на България, 
наградено от Образователен сайт 
№1 - Уча.се

Предстоящи събития

Фотогалерия

Статистики

  • Статии : 313
  • Връзки : 39
  • Брой показвания на статиите : 331355

Кой е онлайн

В момента има 75  гости и няма потребители в сайта
Важно!

Последни новини

Съвместна представителна изява по проект "Твоят час"

 На 31.05.2017 г. в Трето основно училище „Братя Миладинови“ се проведе съвместна представителна изява на групите "Опознавам и опазвам природата", "Млад турист", "Млад природолюбител" по проект "Твоят час" на тема „Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот“.

Целта на събитието бе учениците да покажат своите знания и компетентности за околната среда и нейното опазване и значението на здравословния начин на живот. В изявата бяха включени: презентация за растителни и животински видове; образователни игри на открито; лично творчество – рисунка на асфалт; приготвяне на здравословна храна. Учениците осъзнават значението на опазване на природата, значението на спорта и храненето за здравословния начин на живот.

Представителна изява на група Funny "Забавен английски"

 На 31.05.2017 г. в Трето основно училище „Братя Миладинови“ се проведе представителна изява на група Eunny „Забавен английски” с ръководител г-жа Духова по проект "Твоят час" на тема „How easy to learn English – Колко е лесно да учим английски език“.

Целта на събитието бе чрез диалози, приказка, песен, стихотворение и викторина на английски език учениците да покажат какво са усвоили в заниманията по проекта. Участниците демонстрираха много добри комуникативни умения, умения за работа по двойки и в група.

Представителна изява на група "Четенето - интересно, писането - лесно"

 На 31.05.2017 г. в Трето ОУ се проведе представителна изява на група „Четенето - интересно, писането - лесно” с ръководител г-жа Керина по проект "Твоят час" на тема „Нашият час".

Целта на събитието бе чрез занимателни игри, песни и танци, учениците да покажат какво са усвоили от изминалите часове по проекта „Твоят час”. Изявата протече под формата на пътешествие в страната на буквите, думите и изреченията. Започна с песен за буквите. След това пътешествието продължи, а учениците спирайки на отделните спирки, изпълняваха песен, решаваха кръстословица, четоха пословици и поговорки, отгатваха гатанки или отговаряха на въпроси към даден текст. Учениците показаха знания по български език и литература, забавляваха се с игри и танци, мотивираха останалите ученици за участие в бъдещи проекти.

Изненада за всички бе специално направената торта с логото на проекта и надпис "Твоят час".

Представителна изява на група "Четем, пишем, общуваме"

 На 31.05.2017 г. в Трето ОУ се проведе представителна изява на група „Четем, пишем, общуваме” с ръководител г-жа Щранкова по проект "Твоят час" на тема „Нашият час - Книжко мила".

Целта на събитието бе учениците да покажат уменията си да четат текст с разбиране, да демонстрират знания по български език. Изявата протече в два кръга:
І кръг – Четене с разбиране на литературни произведения за деца - приказки, стихове, гатанки.
ІІ кръг – Езикови и литературни задачи от помагалото „Книжко мила”.
В края на обучението по проекта учениците постигнаха добри умения да четат текст с разбиране.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ученическо творчество