fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

badge-mar-2016-v2-vert

Иновативно Училище на България, 
наградено от Образователен сайт 
№1 - Уча.се

Предстоящи събития

Фотогалерия

Статистики

  • Статии : 313
  • Връзки : 39
  • Брой показвания на статиите : 331356

Кой е онлайн

В момента има 80  гости и няма потребители в сайта
Важно!

Последни новини

Представителна изява на група "Учим заедно"

 На 31.05.2017 г. в Трето основно училище „Братя Миладинови” група „Учим заедно“ по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Факова проведе представителна изява на тема „Нашият час“.

Целта на събитието бе да се покажат усърдието и напредъка на децата с обучителни трудности, участвали в групата. Под формата на състезателни игри на отбори се представи постигнатият успех от учениците по български език и литература. Присъстващите на изявата родители и учители изразиха своето задоволство от постигнатите резултати.

Представителна изява на група "Мога да чета и пиша"

cheta

На 31.05.2017 г. в Трето ОУ група „Мога да чета и пиша” по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Червенкова проведе представителна изява на тема „Насред село тъпан бие”.

Целта на събитието бе представяне на приказката „ Дядо и ряпа“, съпроводена с четене на текста. Изявата започна с кратка беседа за творчеството на народа и по естествен начин бе въведено и понятието народно творчество. Учениците направиха разлика между авторска и народна приказка. Представиха се героите на приказката. Представи се и водещия на действието. Под съпровода на два тъпана, учениците представиха по забавен и интересен начин вариант на приказката.

Като заключително занимание се показаха много дейности, в които учениците от групата имат голям напредък – следят последователността на отделните епизоди, умеят да импровизират текста, така че да стане достъпен и забавен на всеки.

Представителна изява на група "Обичам и пазя природата"

priroda

На 31.05.2017 г. в Трето ОУ група „Обичам и пазя природата” по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Червенкова проведе представителна изява на тема „Изработка на хранилки за птици от отпадъчни материали”.

Целта на събитието бе изработване на хранилки за птици, запознаване с начините на търсене и намиране на храна, поддържане на интерес към опазване живота на малките птичета. Изявата започна със събиране на материали за изработката на хранилките – използвани пластмасови чаши, бутилки, кутии от сокове и прясно мляко, копчета (за украса). Преди началото на работата се проведе беседа за начините, по които птиците си търсят и намират храна, как хората биха могли да им помогнат. След изработката хранилките, бяха заредени със семена и закачени по дърветата в училищната градинка. Учениците се запознаха подробно с начина на живот на птиците, отглеждането на малките, търсенето на храна.

Представителна изява на група "Традиции и обичаи"

tradicii

На 30.05.2017 г. в Трето ОУ група „Традиции и обичаи” по проект "Твоят час" с ръководител Крум Дамянов проведе представителна изява на тема „Милосърдие и благотворителност”.

Целта на събитието бе представяне на текстове и практики, свързани с милосърдието и благотворителността в традициите и обичаите на българския народ. Участниците в събитието показаха интерес към българските традиции и обичаи и повишаване на националното самосъзнание и желанието за родолюбие. Гости на изявата бяха родители, учители и ученици.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ученическо творчество