fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Медиите за нас

Родители са съпричастни към живота на децата си в Трето ОУ в гр. Гоце Делчев

Малките туристи от "Пирински стражи" почистиха района на Бъндеришките езера 

Млади туристи от Гоце Делчев почистиха около Бъндеришките езера в Пирин

Млади туристи от Гоце Делчев почистиха около Бъндеришките езера в Пирин

Родител връчи на клуб „Пирински стражи” благодарствена грамота на 2668 м надморска височина

Клуб „Пирински стражи” от Гоце Делчев получи грамота на 2668 метра

„Пирински стражи“ пазят природата

Родител връчи грамота на ръководителите на клуб "Пирински стражи" на 2668 м

Лидия Атанасова от Гоце Делчев трогна с грамота ръководителите на клуб „Пирински стражи” Славка Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев на 2668 м надморска височина

Ученици от клуб "Пирински стражи" пазят природата

„Планинските стражи“ от Гоце Делчев на поход в Рила

Клуб „Планински стражи“ работи по еко-програма за НП „Рила“

Млади природолюбители преминаха по първия в страната ботанически маршрут в националния парк "Рила"

Клуб "Пирински стражи“ проведоха еко-програма за НП "Рила“

Клуб „Планински стражи“ с еко-програма за НП „Рила“

"Пиринските стражи" от Гоце Делчев на поход в Рила

Kлуб „Пирински стражи“ към ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев се включи в образователен маршрут в НП „Рила“

Клуб „Планински стражи“ работи по еко-програма за НП „Рила“

Гоцеделчевската учителка С. Жостова изкачи един от най-трудните върхове в Алпите, висок 2864 м

„Пиринските стражи” отбелязоха 114 г. от Илинденската епопея с поход до връх Свещник

"Пиринските стражи" отбелязаха 114 г. от Илинденската епопея с поход до връх Свещник

Младите туристи от клуб “Пирински стражи” покориха връх Свещник и почистиха целия маршрут от боклуци

Преход из Корнишкия циркус

ПРЕХОД ИЗ КОРНИШКИЯ ЦИРКУС

Млади планинари посветиха на 55-годишнината на Национален парк "Пирин" офроуд пътешествие и туристически преход

"Пирински стражи" отново катериха Пирин

“Пирински стражи“ отново катериха Пирин

Млади планинари от Г. Делчев изкачиха Безименния връх в Пирин

Малък велосипедист от Гоце Делчев покори връх Свещник в Пирин

Четвъртокласник от "Пирински стражи" изкачи връх Свещник с колело

Кметът Владимир Москов поздрави учениците изминали пътя на Ботевата чета

Кметът на Гоце Делчев при деца, участници в похода по пътя на Ботевата чета

Кметът Владимир Москов поздрави за дойстойната постъпка ученици от „Пирински стражи” в Гоце Делчев, повторили стъпките на Ботев

Млади туристи от клуб “Пирински стражи” в Трето ОУ днес се срещнаха с кмета и председателя на Общинския съвет в Гоце Делчев

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница