fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Медиите за нас

Малък велосипедист от Гоце Делчев покори връх Свещник в Пирин

Четвъртокласник от "Пирински стражи" изкачи връх Свещник с колело

Кметът Владимир Москов поздрави учениците изминали пътя на Ботевата чета

Кметът на Гоце Делчев при деца, участници в похода по пътя на Ботевата чета

Кметът Владимир Москов поздрави за дойстойната постъпка ученици от „Пирински стражи” в Гоце Делчев, повторили стъпките на Ботев

Млади туристи от клуб “Пирински стражи” в Трето ОУ днес се срещнаха с кмета и председателя на Общинския съвет в Гоце Делчев

Кметът Владимир Москов поздрави учениците от Клуб "Пирински стражи", изминали пътя на Ботевата чета

Четвъртокласници от Трето ОУ "Братя Миладинови" се завърнаха от тридневна екскурзия за края на учебната година

Четвъртокласници от Трето ОУ в Гоце Делчев посетиха едни от най-забележителните български градове и културно-исторически обекти

Трето ОУ “Братя Миладинови” е обявено за “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”

Трето ОУ "Братя Миладинови" - Гоце Делчев получи звание "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола"

Трето ОУ “Братя Миладинови” е обявено за “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”

Клуб „Пирински стражи“ с оригинална двудневна туристическа екскурзия

Похвално! Млади туристи от Гоце Делчев и Мосомище изминаха Пътя на Ботевата чета

Млади туристи от Гоце Делчев и Мосомище изминаха Пътя на Ботевата чета

Ученици от Гоце Делчев изминаха 120-километровото разстояние от Козлодуй до Околчица

Младите туристи от Трето ОУ - Гоце Делчев и ОУ „Христо Ботев” - Мосомище се включиха в 71-вия поход „По пътя на Ботевата чета”

Малките Пирински стражи от град Гоце Делчев се завърнаха след 120 километров поход по стъпките на Ботев

Гоце Делчев и Мосомище посрещнаха млади родолюбци, преминали по стъпките на Ботевата чета

Почетохме паметта на Ботев

Клуб „Пирински стражи" с оригинална двудневна туристическа екскурзия

Млади туристи от Гоце Делчев са запленени от красотата на Родопите

Клуб „Пирински стражи” при Трето ОУ – Гоце Делчев с оригинална двудневна туристическа екскурзия

Клуб „Пирински стражи” при Трето ОУ - Гоце Делчев с оригинална двудневна туристическа екскурзия

Малки туристи отбелязаха годишнина от смъртта на Гоце Делчев в планината

Второ място за хандбалния отбор на Трето основно училище „Братя Миладинови” от Гоце Делчев в гр. Пловдив

Училище в Гоце Делчев е номинирано за награда “Златна ябълка”

Трето ОУ "Братя Миладинови" - Гоце Делчев отново с номинация за награди "Златна ябълка" 2017

Трето ОУ „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев отново с номинация за награди „Златна ябълка“ 2017

Млада поетеса от Гоце Делчев представи първа стихосбирка в първото си училище

Соня Щуркова представи първата си стихосбирка пред бивши съученици и учители в Трето ОУ „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев

Соня Щуркова представи първата си стихосбирка пред бивши съученици и учители в Трето ОУ "Братя Миладинови" в Гоце Делчев

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница