Г-жа В.Терзиева – зъботехник и родител на дете от класа, и г-жа З. Занева – асистент, гостуваха в

...

Есенните дървесни листа са чудесен естествен материал за реализиране на всякакви творчески идеи. През изминалите няколко дни кабинетът на

...