Училището е със спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул

...