Сряда, 10.08.2022

Ученици от Трето основно училище „Братя Миладинови“ и техните ръководители г-жа Любка Цирова и г-н Костадин Джамбазов взеха участие в междуучилищна дейност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 – „Подкрепа за успех“.
В Основно училище „Христо Ботев“, село Мосомище, на което гостуваха, талантливите ученици от нашето училище представиха впечатляващи макети и модели, подредени в атрактивна изложба. В конструираните изделия любознателните ни ученици бяха съчетали въображение и практически познания. Те са изработени в рамките на групите по проект „Подкрепа за успех" в областта на природните науки и математиката. Впечатлени от демонстрацията на всички тези конструкции – колички, задвижвани от слънчев панел, уреди за измерване на ток и напрежение, за видеонаблюдение, LED лампи, автомобили с перка от пластмасова бутилка космическа станция и др., останаха техните връстници, на които гостуваха.