Сряда, 10.08.2022

III ОУ „Братя Миладинови “, гр. Гоце Делчев, успешно се включи в реализирането на пета международна среща по програма „Еразъм + КД2“ в Италия. Учителите Ваня Тупарова, преподавател по английски език и координатор по проекта за България, и Мария Пиргова, главен учител, осъществяват пета мобилност в гр. Андезено, Италия. Ето какво сподели г-жа Тупарова от Италия: „Програмата на мобилността включва посещение на детски градини, на основно и средно училище, среща с Кристина Броведани – директор на училищата от района, както и с кмета Джузепе Гранде. На работни срещи преподаватели от Италия споделиха с нас и с колегите си от Гърция и Турция особеностите на местната образователната система. Всеки от партньорите имаше възможност да сподели своя опит. Най-ценното за всички нас е възможността да общуваме и обменяме информация на английски език. Посетихме много и интересни исторически и архитектурни паметници.“

С приключването на учебната 2021/2022 година III ОУ „Братя Миладинов “ – въпреки затрудненията в резултат на световната Сovid пандемия през последните две години – реализира всички предвидени мобилности по проект, спечелен от училището през 2019 година – E-фестивал „Фестивалите – между европейското общество и традициите“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2 – „Училищно образование“.