Сряда, 05.10.2022

Училището ни спечели проект по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" и е включено за финансиране в два модула – „Изкуства“ и „Спорт“, на стойност съответно 8 800 и 7 800 лева.
В модул „Изкуства“, направление „Музикално изкуство“, категория „Забавна и естрадна песен“ предстои да бъде сформирана една вокална група, която ще се състои от 10 ученици – начален етап.
В модул „Спорт“ ще бъдат сформирани два отбора по футбол, състоящи се от 12 момичета и 12 момчета, във възрастова група V – VII клас.
На участниците пожелаваме успех и ползотворна работа!