Сряда, 05.10.2022

През учебната 2021/2022 година III ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Гоце Делчев, взе участие в три международни проекта по програмите на „Еразъм КД2“: „Фестивалите – между европейското общество и традициите“, „Общото наследство – от традицията към бъдещето“ и „Не бъди киберзависим! Внимавай!“, като дейностите по първия от тях бяха финализирани успешно. През настоящата учебна година предстоят още мобилности по другите два проекта.
Проектите имат положителен ефект както за учителите, така и за учениците ни. Чрез участието си в тях те имаха възможност да се запознаят с различни образователни системи и методи на преподаване, да обогатят знанията си в областта на съвременните образователни технологии и тяхното приложение, да разширят кръгозора си. Темите на проектите бяха разработени чрез интензивен междукултурен обмен – с помощта на рисунки, видеоматериали, снимки, фотоалбуми, осъществен чрез платформата etwinning и видеоконференции. Целта беше да се покаже богатството на многообразието, да се популяризира идентичността на всяка от страните, онова, което я прави различна от всички останали.
Засилването на европейското съзнание на нашите ученици е от изключително значение за нас. Интензивното сътрудничество с различни училища в Европа превръща училището ни в интересно място за творческо учене и изява.