Четвъртък, 08.12.2022

Екипът за подкрепа за личностно развитие при Трето ОУ ,,Братя Миладинови“ представи пред учениците от IV А и IV Б клас електронната книга ,,Да се запознаем с ,,различните“ деца на България“. Текстовете в книгата съдържат общи, типични за различните състояния характеристики, целящи единствено да помогнат на децата да ги разпознават. С помощта на игри учениците бяха поставени в ситуации, изискващи подкрепа, което провокира у тях съпричастност и разбиране към чуждото страдание. Задаваха въпроси, споделиха преживявания, изразиха готовност да помагат на нуждаещи се техни съученици.