Четвъртък, 08.12.2022

В кабинета по физика и астрономия в Трето ОУ „Братя Миладинови“ се проведе нестандартен час по човекът и природата с учениците от ІV Б клас.

Лектор по темата „Трептене и звук“ бе г-н Костадин Джамбазов – учител в прогимназиален етап. Чрез демонстрации и електронни ресурси той въведе децата в света на физиката. Четвъртокласниците разбраха какво е „амплитуда“ и „трептене“, научиха за устройството на човешкото ухо, за разликата между звук и шум. С електронно приложение изследваха нивото на шума на различни обществени места и коментираха вредата на високите децибели за човешкото здраве.

В края на часа всички бяха удовлетворени от интересния урок и наученото и си пожелаха нови срещи с г-н Джамбазов и науката физика.