Четвъртък, 08.12.2022

По повод Деня на християнското семейство учениците от Vа и Vб клас, под ръководството на учителките си г-жа Ценкина и г-жа Джалова, подредиха красива изложба. В нея те представиха своите проекти на тема: „Български фолклор“ и „Моето родословно дърво“. В категория „Български фолклор“ учениците бяха подготвили материали, свързани с етнографските области в България и характерните за тях носии, фолклорен календар, както и макети, представящи традиционния български бит. А в необикновените родословните дървета, които бяха нарисували, участниците бяха вложили цялата си любов към своите корени и предците си.