Няма българин, който да не е чувал името на Христо Ботев, да не знае за неговото патриотично дело, да не се прекланя пред героичния му подвиг и трагичната му смърт.

Тази изключителна личност, въпреки краткия си 28-годишен житейски път, съчетава качествата на гениален поет, на талантлив журналист и редактор, на пламенен патриот, на мъдър и прозорлив мислител и идеолог, на самоотвержен революционер. Всички нишки на своя жизнен път Христо Ботев концентрира в един фокус – свободата на своето отечество България. В името на това най-висше човешко благо Ботев жертва живота си и с героичната си смърт на Врачанския балкан потвърждава безспорната истина, изразена от него самия във всеизвестния крилат стих: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.“
В знак на почит и преклонение пред великия българин Христо Ботев представителна група от ученици и учители от Трето основно училище участва в Националния поход: „По стъпките на Ботевата чета“.

Паметта за него в сърцата ни винаги ще бъде свята. Поклон!

175 години от рождението на Христо Ботев