В рубриката „Великите математици“ ви представяме персийския математик, астроном и поет Омар Хаям.

Омар Хаям има значителен принос за развитието на алгебрата, а именно, в изграждането на класификации на кубичните уравнения и намиране на техните решения с помощта на конични сечения. Той създава календар, който е по-точен от европейския.

В съвремието Омар Хаям е известен повече като поет, създател на оригинални философско-лирически четиристишия – мъдри, пълни с чувство за хумор, хитрост и дръзки рубаи.

Хаям е ненадминат майстор на този жанр. Неговите рубаи поразяват с ярки образи и изящен ритъм, с точност на наблюденията и дълбочина на разбирането за света и душата на човека.

Група ученици от ІV А клас се включиха в рубриката „Великите математици“. Те рецитираха стихове от вечния поет на Изтока – Омар Хаям.

Благодарим на Радостина, Никол, Стефан, Емине и Рая за участието!

{videobox}https://treto-gd.com/mathematicians/video/khayyam.mp4|Видео: Омар Хаям{/videobox}