Четвъртък, 30.03.2023

Първокласниците в Трето основно училище „Братя Миладинови“ взеха участие в урок на тема „Светът на емоциите“, проведен от училищния психолог г-жа Граматова. Чрез игри, кукли и карти учениците научиха кои са базовите емоции, които всеки човек изпитва, как да ги разпознаваме и управляваме. Децата рисуваха, имитираха и отгатваха емоции, влизаха в роли и предлагаха начини за контролиране на емоциите.