Четвъртък, 30.03.2023

На 15.03.2023 г. в Трето ОУ „Братя Миладинови“ се проведе родителска среща в първите класове от класните ръководители – г-жа Канатова, г-жа Щранкова и г-жа Лапчева по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Избрана бе темата „Работилница за родители – изработване на украса за Празника на буквите”. Срещата премина в атмосфера на добро сътрудничество между родители и учители.