Четвъртък, 30.03.2023

По повод Световния ден на рециклирането учениците от V Б клас, под ръководството на г-жа Цирова и г-жа Джалова, посетиха „Пирин Текс“ ЕООД – предприятие за производство на облекло в гр. Гоце Делчев, за да се запознаят с начина, по който фирмата управлява отпадъците от производството. Децата видяха в реална среда как се сортират производствените отпадъци и тяхната подготовка за следващата обработка. Имаха възможността да наблюдават и работата на пречиствателната станция, която обслужва цеха за пране и багрене на готови продукти.

Инициативата е с цел да се популяризира рециклирането и все повече хора да се включват в процеса по разделно събиране, за да живеем в по- чиста околна среда.