В живота на всяко семейство идва този радостен, но и в същото време тревожен ден - детето отива на училище за първи път. Емоциите, които са най-често срещани, са: вълнение, безпокойство, напрежение. Ето някои общи съвети към родителите за по-лесно адаптиране на учениците в първи клас.  

Съвети на училищния психолог към родителите на първокласниците