В рубриката „Великите математици“ ви представяме френския математик Пиер дьо Ферма (1607 - 1665 г.).
Той има голям принос в развитието на съвременния математически анализ и теорията на числата. Независимо от Рене Декарт открива аналитичната геометрия и изобретява теорията на вероятностите в сътрудничество с Блез Паскал. Известен е в цял свят със своята Велика теорема (наричана още Последна теорема на Ферма), която остава 3 века с непотвърдено доказателство.

Мария и Никола от ІІІ Б клас се включиха в рубриката „Великите математици“ и разказаха за постиженията на Ферма. Ивана от VІ Б клас описа как се построява точката на Ферма и демонстрира на динамичен чертеж верността на твърдението за тази точката.
Благодарим на участниците!

Може да прочетете статията за Пиер дьо Ферма тук:

Пиер дьо Ферма