Седмокласниците Константин Граматов, Васил Георгиев, Надя Колджиева и Анастасия Татанова, членове на Ученическия съвет, съвместно с училищния психолог г-жа Граматова, изнесоха урок  пред учениците от III A и III Б клас на тема: "Нека бъдем толерантни!". Те представиха пред малките ученици част от електронната книга "Да се запознаем с "различните" деца на България" и видео, което разказва за аутизма - "Случват се удивителни неща".

Третокласниците научиха какво е толерантност, кои са принципите и правилата за толерантност в училище, както и как да покажем, че сме толерантни един към друг.

През голямото междучасие всички ученици направиха постер с послания за уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и проявите на човешката индивидуалност.