"Различни, но заедно" – това беше темата на презентацията, която представиха логопедът и ресурсният учител пред учениците от първи клас. С голям интерес и внимание децата участваха в обсъждането на правилата за толерантно общуване и дадоха чудесни примери за това как да бъдем толерантни.
В инициатива взеха участие и част от учениците на допълнителна подкрепа, като изработиха Дърво на толерантността.