нво-4клас

Гордеем се с високите резултати на нашите ученици от Националното външно оценяване за четвърти клас.

Средният резултат на училището ни е по-висок от съответните средни резултати както на областно, така и на национално ниво. Отличните оценки по БЕЛ са 48%, а по математика – 42%.  

Поздравления за всички четвъртокласници и техните класни ръководители – г-жа Н. Йондева и г-жа Л. Червенкова, и учителите им на целодневна организация на учебния ден – г-жа Д. Занева и г-жа С. Жостова!

На добър час, скъпи четвъртокласници! Продължавайте да бъдете все така любознателни и целеустремени!