Сряда, 10.08.2022

Ученици от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев ще вземат участие в междуучилищна дейност на 24.06.2022 година, организирана от Териториалния екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" към РУО - Благоевград. Учениците от училището, участвали в проекта под ръководството на г-жа Цирова и г-н Джамбазов ще представят:
- изложба от изработени макети и модели от направление "Природни науки" и "Математика";
- демонстрация на конструирани изделия.

Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"