Сряда, 10.08.2022

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Списъкът на приетите на първо класиране първокласници е готов и се намира във фоайето на първия етаж на училището.

Записването на учениците се извършва след представяне на оригинално Удостоверение за задължително предучилищно образование от 22 до 24 юни 2022 г. до запълване на обявените места за прием в I клас в Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев за учебната 2022/2023 година

От Ръководството на училището