Сряда, 10.08.2022

Ученици от Трето основно училище „Братя Миладинови“ се включиха в инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за отбелязването на деня, посветен на пътната безопасност.

Г-н Николай Кривокапов проведе беседа с нашите ученици, в която те си припомниха основните правила за безопасно придвижване по пътищата. Основният акцент на срещата бе поставен върху правилата за придвижване с набралите широка популярност в последните години електрически тротинетки. Прогимназистите от III ОУ се запознаха, както с техните предимства, които се изразяват в това, че са удобни, компактни и екологични, но също така и с правилата и забраните, които трябва да се спазват при тяхното управление, за да не се превърнат в сериозна опасност за ползвателите им и за другите участници в движението.

Учениците изготвиха табла и брошури с обобщените от тях разпоредби за безопасно придвижване по пътищата, включително и с електрически тротинетки.

Накрая всички провериха своите знания за пътна грамотност чрез забавната учебна платформа „Кахут“.