Сряда, 10.08.2022

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев е одобрено за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Проектът предвижда осигуряване на вътрешна площадка (подвижна зона) в училището, както и закупуване на оборудване (светофари, пътни знаци, конуси, програмируем робот и др.).

Целта е формиране на умения за безопасно поведение на пътя, което да доведе до намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата.