Сряда, 05.10.2022

Запознаваме Ви с графика за провеждане на родителски срещи по класове в Трето ОУ "Братя Миладинови"

Очакваме Ви!

График за родителски срещи по класове

Клас Дата Час  Място
І А клас 07.09.2022 г. 17:30 часа 104 кабинет
І Б клас 105 кабинет
І В клас 106 кабинет
ІІ А клас 08.09.2022 г. 17:30 часа 207 кабинет
ІІ Б клас 209 кабинет
ІІІ А клас 08.09.2022 г. 17:30 часа 204 кабинет
ІІІ Б клас 205 кабинет
ІV А клас 08.09.2022 г. 17:30 часа 203 кабинет
ІV Б клас 206 кабинет
V А клас 05.09.2022 г. 17:30 часа 303 кабинет
V Б клас 306 кабинет
VІ А клас 08.09.2022 г. 17:30 часа 308 кабинет
VІ Б клас 305 кабинет
VІІ А клас 08.09.2022 г. 17:30 часа 304 кабинет
VІІ Б клас 307 кабинет