Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев обявява свободни работни места, както следва:

Работно място

     Брой работни места

1.

„Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I – IV клас“

     4

2.

„Учител в група за целодневна организация на учебния ден в V – VII клас“

     2

 

Необходими документи:

  • заявление за кандидатстване;
  • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
  • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
  • автобиография (CV-европейски формат);
  • мотивационно писмо;
  • копие от документ, удостоверяващ трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
  • препоръка от работодател (ако има такава);
  • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 24.07.2023 Г. ДО 28.07.2023 Г. ВКЛ., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.