Сряда, 10.08.2022

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев обявява свободно работно място за длъжност "Учител на група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас"

Необходими документи:

  • заявление за кандидатстване;
  • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
  • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
  • автобиография (CV-европейски формат);
  • мотивационно писмо;
  • копие от документ, удостоверяващ трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
  • препоръка от работодател (ако има такава);
  • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 05.08.2022 г. (ВКЛ.) ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 Ч. ДО 16.00 Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.