Четвъртък, 30.03.2023

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев обявява свободно работно място за длъжност „Главен счетоводител, бюджетен".
Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
 • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
 • автобиография (CV-европейски формат);
 • мотивационно писмо;
 • копие от документ, удостоверяващ трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 • препоръка от работодател (ако има такава);
 • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 05.12.2022 г., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ч. ДО 16.00 ч. И НА 08.12.2022 г. ДО 12.00 ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.


Трето основно училище "Братя Миладинови", град Гоце Делчев обявява свободно работно място за длъжност "Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – учител по математика"
Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
 • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
 • автобиография (CV-европейски формат);
 • мотивационно писмо;
 • копие от документ, удостоверяващ трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 • препоръка от работодател (ако има такава);
 • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 08.09.2022 г. (ВКЛ.) ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ч. ДО 16.00 ч. И ДО 14.00 ч. НА 12.09.2022 г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.


Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев обявява свободно работно място за длъжност "Учител на група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас"

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
 • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
 • автобиография (CV-европейски формат);
 • мотивационно писмо;
 • копие от документ, удостоверяващ трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 • препоръка от работодател (ако има такава);
 • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 05.08.2022 г. (ВКЛ.) ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 Ч. ДО 16.00 Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.