fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Предстоящи събития

Фотогалерия

Статистики

  • Статии : 389
  • Връзки : 40
  • Брой показвания на статиите : 381890

Кой е онлайн

В момента има 27  гости и няма потребители в сайта
Важно!

Последни новини

Национална мрежа за децата проведе ученическа конференция „Промяната – това сме ние!“

Национална мрежа за децата проведе ученическа конференция „Промяната – това сме ние!“ на 9-ти и 10-ти май в София.

Конференцията е логично продължение на конкурса „Промяната – това сме ние!“, в който различни ученически обединения имаха възможност да набележат проблем от заобикалящата ги училищна среда и да изготвят проект за неговото разрешаване. Конференцията беше част от проект „Училището като център в общността“.

Мрежа за децата подпомогна финансово четири от ученическите обединения да реализират проектите си, а конференцията беше организирана за всички кандидати. Сред най-добрите проекти е и този на учениците от Съвета на децата в Трето ОУ под приказното име „Тайната градина“.

Всяко училище участваше с трима представители от ученическо обединение и един ръководител, член на педагогическия състав. Като представители на нашето училище бяха изпратени Марияна Хаджиева от VІІ клас – председател на Училищния съвет на децата, Снежана Костадинова от VІ клас – зам.-председател, Антон Янев от VІ клас – член на УСД и Валентин Атанасов – училищен психолог. На конференцията учениците имаха възможност да се опознаят, да разкажат за проектите си, да научат какво е доброволчество, как се решават проблеми, какво е и какво не е младежко участие. А от работите по групи бяха изведени различни важни послания.

В конференцията взеха участие 11 училища от цялата страна.

 

  

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ученическо творчество