fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Предстоящи събития

Фотогалерия

Статистики

  • Статии : 529
  • Връзки : 40
  • Брой показвания на статиите : 474021

Кой е онлайн

В момента има 14  гости и няма потребители в сайта
Важно!

Последни новини

Представителна изява на група "Ще бъда гимназист"

 На 14.05.2018 г. в Трето ОУ се проведе представителна изява на група „Ще бъда гимназист” с ръководител г-жа Христина Шушутева по проект "Твоят час" на тема „Математически игри".

Целта на събитието бе по забавен и интересен начин учениците да си припомнят основни понятия и теореми от математиката. Изявата бе организирана под формата на игра, за целта бе изготвена презентация. Учениците сформираха четири отбора и се състезаваха в три математически игри. Първата и втората игра включваха задачи с различна трудност от областите геометрия, алгебра и функции. Третата игра бе занимателна. Участниците показаха добри знания и умения по математика.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ученическо творчество