Завърши петдневното обучение на децата от Трето основно училище „Братя Миладинови“, заминали за центъра на ГДПБЗН в град

...

Замина първата група ученици от Трето основно училище „Братя Миладинови” на петдневно обучение в град София в рамките на проект „Центрове за

...