От тук можете да изтеглите бланки за следните документи:

Заявление от родител до класен ръководител за извиняване на отсъствия на ученик
до 15 учебни дни - изтегли

Заявление от родител за освобождаване на ученик от занятия в група ЦОУД - изтегли

Мотивирано искане за промяна на процент за трудов стаж и професионален опит - изтегли

Заявление за посещение на ученик при психолог - изтегли