От тук можете да изтеглите бланки за следните документи:

Заявление от родител до класен ръководител за извиняване на отсъствия на ученик до 3 учебни дни (след отсъствието на ученика) - изтегли

Заявление от родител до класен ръководител за извиняване на отсъствия на ученик до 7 учебни дни (след отсъствието на ученика) - изтегли

Заявление до класния ръководител за отсъствие на ученик до 3 учебни дни - изтегли

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни - изтегли

Заявление от родител за освобождаване на ученик от занятия в група ЦОУД - изтегли

Мотивирано искане за промяна на процент за трудов стаж и професионален опит - изтегли

Заявление за посещение на ученик при психолог - изтегли