Бюджет 2024

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024 г.


Бюджет 2023

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2023 г.


Бюджет 2022

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2022 г.


Бюджет 2021

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021 г.


Бюджет 2020

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.05.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 29.02.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.


Бюджет 2019

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.11.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.


Бюджет 2018

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.


Бюджет 2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2017 г.


Бюджет 2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2016 г.