Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Иновация “Мисловни карти”

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти" за учебната 2021/2022 г.


 

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти" за учебната 2020/2021 г.


Мисловните карти в обучението по чевокът и природата в ІІІ Б клас

Мисловните карти - интерактивен метод на обучение

Мисловни карти - IV б клас

Мисловни карти за лесно учене и по време на дистанционно обучение

Мисловни карти в час на класа - V Б клас

Мисловни карти в І Б клас

Органи в човешкото тяло - урок по човекът и природата 3. клас

Мисловни карти по БЕЛ и английски език

Изработване на мисловни карти в 5. и 7. клас

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Иновативните методи за преподаване - задължителни в Трето ОУ "Братя Миладинови"

Мониторинг, осъществен от експерти от МОН – София и РУО – Благоевград

Оригинални уроци в иновативните паралелки

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти

Иновативен урок в Трето ОУ „Братя Миладинови“

„Мисловни карти“ в III ОУ „Братя Миладинови“ - град Гоце Делчев

Изложба от мисловни карти в Трето ОУ "Братя Миладинови" 

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ