fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Фотогалерия

Здраве за всички

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Медиите за нас

Български и гръцки деца и учители участват в общ проект “Познавам те с малкото ти име”- (Σε γνωρίζω με το μικρό το όνομα).

50 млади туристи от Трето ОУ "Братя Миладинови" в Гоце Делчев участници в Националният поход „По стъпките на Самуиловите воини“ – НПМ „Самуилова крепост“

"Пиринските стражи" тръгнаха "По стъпките на Самуиловите воини"

Ученици от Гоце Делчев изкачиха 12 планински върха това лято(СНИМКИ)

Едно прекрасно туристическо лято

Пиринските стражи - съвременните покорители на Пирин, Рила и Родопи

Клуб “Пирински стражи oт Гоце Делчев отпразнуваха Деня на независимостта на България на Витоша

Клуб „Пирински стражи“ отпразнуваха Деня на независимостта на България по неповторим начин

Клуб "Пирински стражи" отпразнуваха Независимостта на България по неповторим начин

Стена на славата и "Тайната градина" бяха открити на първия учебен ден в Трето ОУ “Братя Миладинови”

Стена на славата и обновена библиотека бяха открити на първия учебен ден в Трето ОУ “Братя Миладинови”

В иновативното Трето ОУ „Братя Миладинови” бе открита новата учебна година.

„Пирински стражи“ почистиха района на Попово езеро в Пирин

Кой и как се включи в инициативата “Да изчистим България заедно”

Учители от Трето ОУ в гр. Гоце Делчев се обучават как да помагат на децата в кариерното им ориентиране и развитие

В обучение „Кариерна РАКЕТА“ се включиха учители от Трето основно училище „Братя Миладинови“

В обучение „Кариерна РАКЕТА“ се включиха учители от Трето основно училище „Братя Миладинови“

Клуб „Пирински стражи“ стъпиха и на географския център на Рила планина

Още два върха покориха "Пиринските стражи" от Гоце Делчев

„Пирински стражи“ извървяха тежък маршрут в Рила, редом до двукратен рекордьор по босо бягане

„Пирински стражи“ извървяха тежък маршрут в Рила, заедно с двукратен рекордьор по босо бягане

Пиринските стражи извървяха тежкият маршрут до Тевно езеро

Трето ОУ Гоце Делчев на поход до Тевно езеро

Млади туристи от Гоце Делчев са запленени от красотата на пиринските езера

"Пирински стражи" посетиха Брезнишките езера и връх Ченгел чал в Пирин

Малките туристи от клуб „Пирински стражи“ и служители в Дирекция „Национален парк Пирин“ осъществиха неповторим поход

Малките планинари от клуб “Пирински стражи” са очаровани от Брезнишките езера и връх Ченгел чал в Пирин

Гоцеделчевските „Пирински стражи“ изкачват върхове из Пирин и Рила

Гоцеделчевските „Пирински стражи“ изкачват върхове из Пирин и Рила

Гоцеделчевските „Пирински стражи“ изкачват върхове из Пирин и Рила

Клуб „Пирински стражи“ изкачиха първенеца на Пирин – връх Вихрен

Клуб „Пирински стражи“ изкачиха първенеца на Пирин – връх Вихрен

Млади планинари от клуб „Пирински стражи“ изкачиха първенеца на Пирин – връх Вихрен

6 са иновативните училища в Благоевградско, от които 3 са в Гоце Делчев

6 са иновативните училища в Благоевградско, от които 3 са в Гоце Делчев

Три иновативни училища обяви министерският съвет за град Гоце Делчев, общо за областта са шест

Туристите oт Трето ОУ в Гоце Делчев обновиха своите символи и започват ваканционните походи

Туристите на Трето ОУ обновяват своите символи и облекло

Туристите от гоцеделчевското Трето ОУ обновяват своите символи и облекло

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница