Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Обучение от разстояние

Форма за обратна връзка с родителите


2021/2022 учебна година

График за провеждане на часовете при обучение в електронна среда от разстояние

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние


 

2020/2021 учебна година

Информация за преминаване в ОЕСР - 27.11.2020 г.


2019/2020 учебна година

Уважаеми родители,

В периода 18.03. – 20.03.2020 г. Вие попълнихте онлайн анонимна анкета на тема: „Обучение от разстояние в Трето ОУ“.

Анкетното проучване имаше за цел да получим от Вас мнение и оценка по повод стартирането на обучението от разстояние в електронна среда и организацията му в Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев.

Благодарим Ви, че се включихте в проучването. За нас Вашето мнение е изключително важно!

Тук можете да се запознаете с резултатите.

 

Информация за организирано обучение от разстояние в електронна среда

 

График на часовете – начален и прогимназиален етап на обучение

Начален етап Прогимназиален етап

1. 9:00 – 9:20 ч.

2. 9:30 – 9:50 ч.

3. 10:00 – 10:20 ч.

4. 10:30 – 10:50 ч.

5. 11:00 – 11-20 ч.

6. 11:30 – 11:50 ч.

1. 9:00 – 9:30 ч.

2. 9:35 – 10:05 ч.

3. 10:10 – 10:40 ч.

4. 10:45 – 11:15 ч.

5. 11:20 – 11-50 ч.

6. 11:55 – 12:25 ч.

Консултации:

Всички ученици и родители могат да получат консултация от учител чрез използваните електронни платформи, приложения или по телефон. Всички ученици, които посещават ГЦОУД могат да се допитват; да получат помощ за домашните си работи; разяснения по новите теми по различните учебни предмети от учителите си, по групи, в електронна среда до 16:30 ч.

Използвани електронни платформи и приложения за осъществяване на образователния процес

Друго:

1. Учениците, които не разполагат с електронно устройство получават своите образователни материали чрез здравен медиатор.
2. Учениците, включени към групата на децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа получават образователни материали от ресурсен учител или от здравен мадиатор.

Използвани електронни ресурси:

Начален етап

  • Microsoft Teams;
  • Zoom;
  • Shkolo;
  • Viber (повелителни, затворени групи);
  • Messenger (повелителни, затворени групи).

Подробна информация

Прогимназиален етап

  • Microsoft Teams;
  • Zoom;
  • Shkolo;
  • Skype (повелителни, затворени групи).

Подробна информация

Електронна библиотека на Трето основно училище "Братя Миладинови"

Достъп до актуална информация:

Актуална информация можете да получите:

1. В сайта на Трето ОУ „Братя Миладинови“ на адрес: https://treto-gd.com/;
2. Във фейсбук страницата на училището: https://www.facebook.com/treto.ou.gd/.

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ