Четвъртък, 01.06.2023

Форма за обратна връзка с родителите


2021/2022 учебна година

График за провеждане на часовете при обучение в електронна среда от разстояние

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние


 

2020/2021 учебна година

Информация за преминаване в ОЕСР - 27.11.2020 г.


2019/2020 учебна година

Уважаеми родители,

В периода 18.03. – 20.03.2020 г. Вие попълнихте онлайн анонимна анкета на тема: „Обучение от разстояние в Трето ОУ“.

Анкетното проучване имаше за цел да получим от Вас мнение и оценка по повод стартирането на обучението от разстояние в електронна среда и организацията му в Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев.

Благодарим Ви, че се включихте в проучването. За нас Вашето мнение е изключително важно!

Тук можете да се запознаете с резултатите.

 

Информация за организирано обучение от разстояние в електронна среда

 

График на часовете – начален и прогимназиален етап на обучение

Начален етап Прогимназиален етап

1. 9:00 – 9:20 ч.

2. 9:30 – 9:50 ч.

3. 10:00 – 10:20 ч.

4. 10:30 – 10:50 ч.

5. 11:00 – 11-20 ч.

6. 11:30 – 11:50 ч.

1. 9:00 – 9:30 ч.

2. 9:35 – 10:05 ч.

3. 10:10 – 10:40 ч.

4. 10:45 – 11:15 ч.

5. 11:20 – 11-50 ч.

6. 11:55 – 12:25 ч.

Консултации:

Всички ученици и родители могат да получат консултация от учител чрез използваните електронни платформи, приложения или по телефон. Всички ученици, които посещават ГЦОУД могат да се допитват; да получат помощ за домашните си работи; разяснения по новите теми по различните учебни предмети от учителите си, по групи, в електронна среда до 16:30 ч.

Използвани електронни платформи и приложения за осъществяване на образователния процес

Друго:

1. Учениците, които не разполагат с електронно устройство получават своите образователни материали чрез здравен медиатор.
2. Учениците, включени към групата на децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа получават образователни материали от ресурсен учител или от здравен мадиатор.

Използвани електронни ресурси:

Начален етап

  • Microsoft Teams;
  • Zoom;
  • Shkolo;
  • Viber (повелителни, затворени групи);
  • Messenger (повелителни, затворени групи).

Подробна информация

Прогимназиален етап

  • Microsoft Teams;
  • Zoom;
  • Shkolo;
  • Skype (повелителни, затворени групи).

Подробна информация

Електронна библиотека на Трето основно училище "Братя Миладинови"

Достъп до актуална информация:

Актуална информация можете да получите:

1. В сайта на Трето ОУ „Братя Миладинови“ на адрес: https://treto-gd.com/;
2. Във фейсбук страницата на училището: https://www.facebook.com/treto.ou.gd/.

COVID-19