Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Учебници - VІІІ клас за учебната 2016/2017 година

Български език, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Милена Васева и колектив

Учебно помагало за ЗИП по български език

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Милена Васева и колектив

Литература, ЗП

Издателство: "Булвест 2000" ООД

Автор: М. Герджикова и колектив

Английски език, ЗП "Hello!"

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Д. Петкова, Е. Колева

Математика, ЗП

Издателство: "Архимед 2000" ЕООД

Автор: З. Паскалева и колектив

История и цивилизация, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Г. Бакалов и колектив

География и икономика, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Н. Димов, Л. Цанкова

Физика и астрономия, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Хр. Попов и колектив

Химия и ООС, ЗП

Издателство:  "Просвета - София" АД

Автор: С.Боянова и колектив

Биология и ЗО, ЗП

Издателство: "Булвест 2000" 

Автор: В.Овчаров и колектив

Музика, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: В. Сотирова, Здравка Малеева

Изобразително изкуство, ЗП

Издателство: "Азбуки-Просвета" ЕООД

Автор: М. Мойнова и колектив

Информационни технологии, ЗП

Издателство: "Нова звезда"

Автор: И.Иванов и колектив

Технологии, ЗП

Издателство: "Бит и техника" ООД

Автор: Н. Николова и колектив

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ