Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Мажоретен състав"

Ръководител: Мария Пиргова - главен учител начален етап


Място на провеждане: Физкултурен салон

Ден и час: всеки петък от 16:00 до 17:30 часа 

Състав: 14 момичета от V, VІ и VІІ клас

Цели:

  1. Пълноценно оползотворяване на свободното време;
  2. Развиване на творческите, музикалните и физически дадености на участниците.

В състава на групата се включват момичета, участвали успешно в група „Танци“. Репертоарът се обновява ежегодно. В танците задължително присъстват уреди, характерни за мажоретните танци – помпони, батони, флаг-батони. В заниманията постоянно се работи за обогатяване и усъвършенстване на уменията на участниците за работа с уредите. Част от изявите на групата са планирани – откриване и закриване на учебната година, Патронен празник на училището, 24 май. Наред с традиционните за училището празници, момичетата имат готовност за участие и в извънучилищни и общоградски мероприятия.

Мажоретният състав е едно от лицата на Трето основно училище „Братя Миладинови“ и винаги го представя на много високо ниво.

Сайт: Мажоретен състав

 

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ