Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Мажоретен състав"

Ръководител: Мария Пиргова - главен учител начален етап


Място на провеждане: Физкултурен салон

Ден и час: всеки петък от 16:00 до 17:30 часа 

Състав: 12 момичета от V, VІ и VІІ клас

Цели:

  1. Пълноценно оползотворяване на свободното време;
  2. Развиване на творческите, музикалните и физически дадености на участниците.

През учебната 2019/2020 год. във ФУЧ „Мажоретен състав“ участват 12 момичета от V – VII клас на прогимназиален етап в Трето основно училище „Братя Миладинови“. Te постъпват в мажоретния състав, след като са преминали необходимото обучение във ФУЧ „Танци“ в начален етап.

И тази учебна година, по традиция, групата участваше в официалната церемония по откриването й. За новия репертоар на състава ръководителят на групата, г-жа Мария Пиргова, бе избрала зареждащата с настроение руска песен „Хорошее настроение“.

Мажоретният състав разполага с красиви костюми и три вида уреди – помпони, батони и флаг-батони. През цялата учебна година, освен танците, момичетата усвояват и различни техники за работа с тези уреди.

В своята вече 14 годишна история Мажоретният състав към училището има многобройни изяви и участия на училищно и общоградско ниво, но най-атрактивно е представянето му на дефилажа по повод 24 май и участието му в Международния фолклорен фестивал в с. Гърмен.

През последните няколко години групата участва и в празничната програма, организирана от Община Гоце Делчев за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

Незабравим в историята на Мажоретния състав ще остане концертът, посветен на 10-годишния му юбилей, в който участваха настоящи и бивши възпитанички на иновативното училище.

Сайт: Мажоретен състав

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ