Четвъртък, 01.06.2023

Ръководител: Красимира Стоева - учител по изобразително изкуство

Място на провеждане: Трето ОУ „Братя Миладинови”, кабинет "Изобразително изкуство" (ІІІ етаж)

Ден и час: всеки понеделник от 16:00 до 17:30 часа

Състав: ученици от V  и VІ клас

Цели:

Запознаване и прилагане с видовете изобразителни средства, видове изобразителни стилове и техники;
Развиване на визуалното развитие чрез системни упражнения;
Експериментиране с материали и техники;
Опознаване на същността на изобразителното изкуство не само като учебен предмет;
Създаване на навици и умения към изкуството, което ги заобикаля, като се придобие естетическо усещане;
Усвояване на графични и живописни техники;
Умения за сполучливи композиционни решения;
Умения за сполучливи цветови решения.

Основни задачи:

Мотивиране на учениците за нуждата от контакт с натурата, за да опознаят по-добре пространството,формата и себе си.
Активизиране на учениците за сътворяване на художествени творби като средство за проглеждане на света от друг по-красив, въображаем, романтичен и цветен поглед.
Изграждане на обективно отношение за не оценка на придобитите умения, а разглеждането им като средство за изразяване на собствената личност по начин по който само те могат, единствен и неповторим.

 

ФУЧ "Млад художник"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ІІ срок