Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Танци"

Ръководител: Мария Пиргова - главен учител начален етап


Място на провеждане: Физкултурен салон

График: всяка сряда от 16:00 до 17:30 часа

Състав: 15 момичета от ІІ, ІІІ и ІV клас

Цели:

  1. Пълноценно оползотворяване на свободното време;
  2. Развиване на творческите, музикалните и физическите дадености на учениците.

През учебната 2019/2020 год. във ФУЧ „Танци“ участват 15 момичета от II – IV клас на начален етап в Трето основно училище „Братя Миладинови“. Момичетата постъпват в групата във втори клас, след прецизен подбор от ръководителя на групата – г-жа Мария Пиргова.

През годината малките танцьорки усвояват различни техники за работа с помпони и батони, овладяват маршовата стъпка, подготвят танци. Също като Мажоретния състав и малките момичета от ФУЧ „Танци“ вече 12 години участват в училищни и общински празници и концерти, в дефилажа и празничната програма, организирани от Община Гоце Делчев за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Здраве за всички

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ