Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Вокална група"

Ръководител: Диана Узунова - старши учител начален етап


Място на провеждане: Трето ОУ "Братя Миладинови" - дискусионна зала

Ден и час: всеки понеделник от 16:00 до 17:30 часа

Състав: ученици от ІІ - ІV клас

Създаден е през 2003/2004 учебна година и продължава и до днес. Участниците са деца с подчертан интерес към музиката и почитатели на детската песен. В групата се създават условия за развитие на творческите интереси и възможности на децата. Учениците сами определят репертоара си, избират песните, които да пеят. Изпълняват метроритмични упражнения, танцуват. 

Цели на групата:
Да се изгражда музикална култура у учениците,да се създадат условия за разгръщането на личностните им заложби и интереси.
Да се формира положителна и емоционална нагласа у учениците и познавателен интерес към работата в СИП/ФУЧ.
Да се създадат умения за емоционално отношение към музиката и съпреживяване на музикалното произведение.

През учебната 2019/2020 година Вокалната група към училището имаше следните изяви:

  • Участие в откриването на учебната година;
  • Участие в представянето на детска книжка на писателя Иван Мишев;
  • Участие в Коледна програма в Дома за стари хора;
  • Участие в тържествата в училището, организирани от Комисията по ритуалите по случай 19 февруари и 3 март.

 

 

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ