Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Литературни конкурси и фотография"

Ръководител: Александър Халачев - учител по български език и литература


Място на провеждане: Трето ОУ „Братя Миладинови” – за теоретични занятия и извън сградата на училището – за практически дейности
Ден и час: всеки понеделник от 16:00 до 17:30 часа 

Във ФУЧ „Литературни конкурси и фотография“ участват ученици от V – VII клас на Трето ОУ „Братя Миладинови“. Ръководител на учениците е Александър Халачев – старши учител по български език и литература.

Дейностите на клуба са насочени към:

1. Подготовка за участия в литературни конкурси и такива за фотография;
2. Заснемане на тържества, инициативи, дейности в училището и извън него;
3. Осигуряване на авторски снимков материал за всички рубрики в училищния сайт, както и за фейсбук страницата на училището.

Клубът съществува от учебната 2018/2019 г. и до този момент участниците в клуба са постигнали над 50 призови места в областни, национални и международни конкурси за литература и фотография.

В училищния сайт са поместени и шест части на електронния сборник „Литературата е море от емоции и въображение“, съставен от авторски ученически текстове, илюстрации и рисунки.

Подробно 

Участниците във ФУЧ „Литературни конкурси и фотография“ не спират да творят и в периода на обучение от разстояние в електронна среда. - информация

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ