Четвъртък, 30.03.2023

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година

 

Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 21.01.2023 г.

25.02.2023 г.
9:00 часа
01.04.2023 г.

Български език и литература до 27.01.2023 г. 25.02.2023 г.
9:00 часа
09.04.2023 г.

Математика до 11.12.2022 г. 12.02.2023 г.
9:00 часа
07.04. - 09.04.2023 г.

Информационни технологии до 15.12.2022 г. до 19.02.2023 г. 21.04. - 24.04.2023 г.

История и цивилизация до 15.01.2023 г. 26.02.2023 г.
9:00 часа
28.04.-30.04.2023 г.

География и икономика до 16.01.2023 г. 18.02.2023 г.
09:00 часа
31.03. - 02.04.2023 г.

Физика до 15.01.2023 г. 

18.02.2023 г.
14:00 часа
01.04. - 02.04.2023 г.

Астрономия до 13.01.2023 г.  17.02.2023 г.
14:00 часа
05.05. - 07.05.2023 г.

Химия и опазване на околната среда до 22.01.2023 г. 11.02.2023 г.
14:00 часа
18.03. - 19.03.2023 г.

Биология и здравно образование до 30.01.2023 г. 19.02.2023 г.
9:00 часа
25.03. - 26.03.2023 г.

 

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ІІ срок