Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Олимпиади и сътезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2019/2020 година

ОлимпиадаОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 25.01.2020 г.
9:00 часа
29.02.2020 г.
9:00 часа
04.04.2020 г.

Български език и литература до 15.12.2019 г. 22.02.2020 г.
9:00 часа
05.04.2020 г.

Английски език до 20.01.2020 г. 09.02.2020 г.
9:00 часа
28.03.2020 г.

Математика до 14.12.2019 г. 01.02.2020 г.
9:00 часа
10.04. - 13.04.2020 г.

Информационни технологии до 12.01.2020 г. до 08.03.2020 г. 08.05. - 10.05.2020 г.

История и цивилизация до 19.01.2020 г. 29.02.2020 г.
9:00 часа
24.04.-26.04.2020 г.

География и икономика до 19.01.2020 г. 22.02.2020 г.
14:00 часа
25.04. - 26.04.2020 г.

Физика до 12.01.2020 г. 

22.02.2020 г.
9:00 часа
03.04. - 05.04.2020 г.

Астрономия до 12.01.2020 г.  16.02.2020 г.
14:00 часа
24.04. - 26.04.2020 г.

Химия и опазване на околната среда до 21.01.2020 г. 16.02.2020 г.
9:00 часа
21.03. - 22.03.2020 г.

Биология и здравно образование до 31.01.2020 г. 23.02.2020 г.
9:00 часа
28.03. - 29.03.2020 г.

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ