Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Олимпиади и сътезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2021/2022 година

ОлимпиадаОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 22.01.2022 г.

26.02.2022 г.
9:00 часа
02.04.2022 г.

Български език и литература до 28.01.2022 г. 06.03.2022 г.
9:00 часа
17.04.2022 г.

Математика до 12.12.2021 г. 12.02.2022 г.
9:00 часа
15.04. - 18.04.2022 г.

Информационни технологии до 09.01.2022 г. до 20.03.2022 г. 13.05. - 15.05.2022 г.

История и цивилизация до 16.01.2022 г. 27.02.2022 г.
9:00 часа
08.04.-10.04.2022 г.

География и икономика до 23.01.2022 г. 26.02.2022 г.
09:00 часа
29.04. - 01.05.2022 г.

Физика до 14.01.2022 г. 

19.02.2022 г.
14:00 часа
01.04. - 03.04.2022 г.

Астрономия до 14.01.2022 г.  13.02.2022 г.
14:00 часа
06.05. - 08.05.2022 г.

Химия и опазване на околната среда до 23.01.2022 г. 12.02.2022 г.
14:00 часа
19.03. - 20.03.2022 г.

Биология и здравно образование до 30.01.2022 г. 20.02.2022 г.
9:00 часа
26.03. - 27.03.2022 г.

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ