Сряда, 10.08.2022

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

 

Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 22.01.2022 г.

26.02.2022 г.
9:00 часа
02.04.2022 г.

Български език и литература до 28.01.2022 г. 06.03.2022 г.
9:00 часа
17.04.2022 г.

Математика до 12.12.2021 г. 12.02.2022 г.
9:00 часа
15.04. - 18.04.2022 г.

Информационни технологии до 09.01.2022 г. до 20.03.2022 г. 13.05. - 15.05.2022 г.

История и цивилизация до 16.01.2022 г. 27.02.2022 г.
9:00 часа
08.04.-10.04.2022 г.

География и икономика до 23.01.2022 г. 26.02.2022 г.
09:00 часа
29.04. - 01.05.2022 г.

Физика до 14.01.2022 г. 

19.02.2022 г.
14:00 часа
01.04. - 03.04.2022 г.

Астрономия до 14.01.2022 г.  13.02.2022 г.
14:00 часа
06.05. - 08.05.2022 г.

Химия и опазване на околната среда до 23.01.2022 г. 12.02.2022 г.
14:00 часа
19.03. - 20.03.2022 г.

Биология и здравно образование до 30.01.2022 г. 20.02.2022 г.
9:00 часа
26.03. - 27.03.2022 г.

 

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ