Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Олимпиади и сътезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2018/2019 година

ОлимпиадаОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 26.01.2019 г.
9:00 часа
23.02.2019 г.
9:00 часа
06.04.2019 г.
РУО - Ямбол
9:00 часа
Български език и литература до 16.12.2018 г. 03.02.2019 г.

31.03 - 01.04.2019 г.
РУО - Бургас
Английски език до 20.01.2019 г. 09.02.2019 г.
9:00 часа
23.03.2019 г.
РУО - Хасково
10:00 часа
Математика до 15.12.2018 г. 02.02.2019 г.

12.04. - 15.04.2019 г.
РУО - София-град
Информационни технологии до 31.01.2019 г. до 10.03.2019 г. 10.05. - 12.05.2019 г.
РУО - Враца
История и цивилизация до 20.01.2019 г. 16.02.2019 г.
9:00 часа
19.04.-21.04.2019 г.
гр. Копривщица
РУО - София-регион 
08:00 часа
География и икономика до 20.01.2019 г. 23.02.2019 г.
9:00 часа
12.04. - 14.04.2019 г.
РУО - Видин
Физика 14.01.2019 г. включително

17.02.2019 г. 05.04. - 07.04.2019 г.
РУО - Русе
8:00 часа
Астрономия до 15.01.2019 г. включително 23.02.2019 г.
14:00 часа
19.04. - 21.04.2019 г.
РУО - Стара Загора
8:00 часа
Химия и опазване на околната среда до 20.01.2019 г. 10.02.2019 г.
9:00 часа
16.03. - 17.03.2019 г.
РУО - Ямбол
Биология и здравно образование до 31.01.2019 г. 24.02.2019 г.
9:00 часа
30.03. - 31.03.2019 г.
РУО - Смолян
9:00 часа

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ