Четвъртък, 30.03.2023

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.                есенна ваканция

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.                коледна ваканция

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г.вкл.                 междусрочна ваканция

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2023 г. – втори ДЗИ 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – НВО па математика в края на VII клас и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г. – I-III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )

30.06.2023 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ІІ срок