Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:


30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.                 есенна ваканция

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.                коледна ваканция

01.02.2022 г.                                                 междусрочна ваканция

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:


18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. – втори ДЗИ 

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

14.06.2022 г.   НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г.  НВО па математика в края на VII клас и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:


02.02.2022 г.  – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:


12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г. – I-III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )

30.06.2022 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ