Сряда, 10.08.2022

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.                 есенна ваканция

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.                коледна ваканция

31.01.2022 г. – 04.02.2022 г. вкл.                 междусрочна ваканция

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. – втори ДЗИ 

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

14.06.2022 г.   НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г.  НВО па математика в края на VII клас и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г. – I-III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )

30.06.2022 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ