Четвъртък, 01.06.2023

Дати за провеждане на Национално външно оценяване


IV клас

Български език и литература

29 май 2023 г.

10:00 часа

Математика

30 май 2023 г.

10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература

13 юни 2023 г.

09:00 часа

Математика

16 юни 2023 г.

09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г.

09:00 часа


Тестове и верни отговори от НВО на учениците може да изтеглите от сайта на МОН.