Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

  • Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“
  • Дейност „Средства за електронни образователни ресурси и електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


Национална програма „Без свободен час“ , Модул „Без свободен час в училище