Сряда, 10.08.2022

МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“

За учебната 2021/2022 година са сключени договори за обмен на добри практики между Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев (иновативно училище), Основно училище "Никола Обретенов" обл. Русе, гр. Русе (иновативно училище), Основно училище "Христо Ботев", обл. Благоевград, с. Мусомища (неиновативно училище) и Основно училище "Отец Паисий", обл. Русе, гр. Мартен (неиновативно училище). Дейностите ще бъдат осъществени през месеците май-юни, 2022 година.

Албум "Иновации в действие" - 2021/2022 г.

Брошура "Иновации в действие" - 2021/2022 г.

Представяне на иновацията "Мисловни карти"

Обмяна на иновативни практики по НП „Иновации в действие“