Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”


Описание на дейността:

 • оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси - за прогимназиален етап
 • осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности по интереси;
 • осигуряване на книги за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси;
 • осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.

Модул „Културните институции като образователна среда “

Участници – ІІ а, б клас – Мария Канатова, Катерина Щранкова, Нели Лапчева, Мария Василева


Описание на дейностите:

 • провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка;
 • провеждане на виртуални турове и видеоуроци;
 • провеждане на конкурс за най-добър урок в музей;
 • провеждане на конкурс за най-добър урок в галерия;
 • посещение на театрални постановки (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание;
 • посещение на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание;
 • срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно съдържание.

През учебната 2019/2020 г. учениците от II А и II Б клас в Трето основно училище „Братя Миладинови“ се включиха в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Културните институции като образователна среда“.

Целите на проекта са свързани с разширяване и обогатяване представите на учениците за родината, за нейното славно и героично минало; изграждане на систематични знания за културно-историческото наследство на България и уникалните природни забележителности.

За успешното реализиране на учебния процес по предметите околен свят и български език и литература във II клас е важно учениците да се запознаят с исторически места и природни забележителности. С осъществяване на организирани посещения на музеи, исторически места и географски забележителности учениците се докосват до историческото ни минало.

Посещението по родните места на Патриарха на българската литература Иван Вазов; на поета-революционер Христо Ботев; на Апостола на свободата Васил Левски, дадоха възможност за пряк допир с живота и бита на великите българи.

Заложените дейности в проекта включваха екскурзии с учебна цел до: София, Рилския манастир, Карлово, Калофер, Копривщица, Сопот и Панагюрище.

В Деня на народните будители – 1 ноември, бе проведена екскурзия до гр. София. Учениците посетиха Националния природонаучен музей, в който разгледаха експонатите от редки минерали, растения, птици, риби, земноводни, влечуги, бозайници, насекоми и безгръбначни.

В една от залите на музея бе представена презентация на тема: „Защо мравката е по-силна от слона?“ На децата бяха предоставени брошури с полезна информация.

Второкласниците посетиха и Софийския зоопарк. Там се любуваха на голямото разнообразие от представители на животинския свят.

Поради пандемията с Covid-19 бе преустановена работата по проекта за неопределен период от време. Така двете от плануваните екскурзии – до Рилския манастир и градовете Карлово, Калофер, Копривщица, Сопот и Панагюрище, не бяха проведени.

Очаква се възобновяване на дейностите по проекта.

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ