Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Подкрепа за успех

2020/2021 учебна година

ПреподавателКласУчебен предметИзявиБрой ученици
1. Мария Керина ІІа Български език  Представителна изява 5
2. Недялка Йондева  Іб  Математика  Представителна изява  6
3. Антоанета Духова б Английски език Представителна изява 7
4. Людмила Червенкова Іа Български език Представителна изява 5
5. Костадин Джамбазов V Математика Представителна изява 7
6. Костадин Джамбазов Математика Представителна изява 7
7. Мария Канатова ІІІа Математика Представителна изява 5
8. Ваня Тупарова V Английски език Представителна изява 5
9. Цвета Костадинова VІІ Български език и литература Представителна изява  5
10. Катерина Щранкова ІІІБ Български език и литература Представителна изява 5
11. Катерина Щранкова ІІІБ Математика Представителна изява 5

2019/2020 учебна година

ПреподавателКласУчебен предметБрой ученици
1. Мария Керина Іа Математика 7
2. Мария Канатова ІІа Математика 5
3. Катерина Щранкова ІІб Математика 5
4. Диана Узунова ІVа Математика 5
5. Людмила Червенкова ІVв Математика 6
6. Ваня Тупарова VІа,б Английски език 6
7. Цвета Костадинова VІІа Български език и литература 6
8. Костадин Джамбазов VІІа Математика 6
9. Елена Витанова VІІб Химия и опазване на околната среда 5

 

Основната дейност по проекта е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ