Сряда, 10.08.2022

01 logo-icon

 


Проект BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C01 
„Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев осъществява проекта като партньор на община Гоце Делчев. В училището са създадени 4 групи по 10 ученици, като 50 % от тях са роми:

Група за допълнително обучение по български език „Родна реч“ с ръководител Недялка Йондева

Група за допълнително обучение по български език „Роден език“ с ръководител Цвета Костадинова

Група за занимания по интереси „Забавляваме се заедно“ с ръководител Недялка Йондева

Група за занимания по интереси „Заедно можем повече“ с ръководител Цвета Костадинова

Участниците в групите са ученици от втори и шести клас.

Дейности:

Театрална пиеса

Екскурзия до София

Тържество, посветено на Баба Марта

Нова придобивка в Трето основно училище "Братя Миладинови"