01 logo-icon

 


Партньорство по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C02 „ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ.

Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев осъществява проекта като партньор на община Гоце Делчев. В училището са създадени 4 групи по 10 ученици, като 50 % от тях са роми:

Група за допълнително обучение по български език „Родна реч“ с ръководител Недялка Йондева

Група за допълнително обучение по български език „Роден език“ с ръководител Цвета Костадинова

Група за занимания по интереси „Забавляваме се заедно“ с ръководител Недялка Йондева

Група за занимания по интереси „Заедно можем повече“ с ръководител Цвета Костадинова

Участниците в групите са ученици от втори и шести клас.

2022-2023 учебна година

Дейности:

Приказка за приятелството

Екскурзия до Пловдив

Зелено училище в град Банско

Изложба на носии

Театрална постановка


2021-2022 учебна година

Дейности:

Театрална пиеса

Екскурзия до София

Тържество, посветено на Баба Марта

Нова придобивка в Трето основно училище "Братя Миладинови"